Donationer

Støtte til humanitære formål
Logen har etableret et SOS-udvalg, som har til formål at indsamle midler til betaling af fadderskaber for 3 SOS-børn. Midlerne skaffes ved, at brødrene i logen kan tegne sig som garantibrødre, som indbetaler et beløb årligt. Der afholdes bl.a. amerikansk lotteri flere gange om året for at indsamle de nødvendige beløb. De indsamlede beløb går ubeskåret til formålet.

Logens har tidligere støttet Ordenens projekt med at etablere en børneby i Rwanda med kr. 15.000.

Ordenen arbejder lige nu på at indsamle midler til etablering af en Grønlandsfond, som skal støtte udsatte børn i Grønland. Logen har indtil videre støttet projektet med kr. 17.000. Vi forventer at have bidraget med et større beløb når indsamlingsperioden er slut.

I forbindelse med den sammensluttede (se logens historie) loges 10-års stiftelsesdag i 2011 blev der endvidere doneret kr. 10.000 til Ordblindefonden og det samme til Kunstnere i Hospice.

En af de tidligere brødre i logen etablerede for efterhånden en del år siden en fond, som har til formål at støtte en Blindeskole i Thailand. Fonden og logen bidrager i fællesskab hvert år med et beløb svarende til 5.000 Dkr. I 2011 havde logen besøg af repræsentanter for skolen (se punktet artikler). Institutionen gør et stort arbejde i Thailand , og dette kan kun gøres ved at indsamle ganske store beløb.

I oktober 2012 havde logen besøg af formand og næstformand for Veteranhjem København. De holdt et interesant indlæg om Veteranhjemmet og dets brugere. Logen kvitterede med en donation på kr. 5.000.

ringe