Devise

Logens devise

Mel.: Jeg elsker de grønne lunde.
Vær hilset du loge, som binder
omkring brødrene venskabets bånd,
der holder, mens tiderne rinder,
og knyttes med broderhånd.
Vær hilset du loge, hvis virke
er en kærlighedsgerning stor,
hvis brødre som ranke birke,
på sammenholdets styrke tror.
Vi hilser dig, loge, dit banner
stander trygt i sandhedens stavn,
og broderkæden vi danner
om Valdemar-Danmarks navn!

ringe