Artikler

Jubilæum og hæderstegn i Broderloge Costa del Sol nr. 1, Spanien.
I loge nr. 1 Valdemar af Danmark følte vi, at vi havde en særlig forpligtelse til at deltage i loge Costa del Sol nr. 1`s 5 års jubilæum den 15. november 2008. Især når 2. Storrepræsentant, bror Flemming Halberg (oprindelig indviet i loge nr. 1 Danmark) skulle have tildelt sit 50 års hæderstegn.

Trods sabotage fra Sterling, hvor vi alle mistede vores penge på flybilletten, ja så besluttede 18 af logens brødre og 15 ledsagere alligevel at k&oring;be nye flybilletter hos Norwegian-Air.

Og vi må sige at vi fik nogle herlige dage og oplevelser med vore &spanske& brødre samt i øvrigt andre tilrejsende brødre fra norden, hvor vi fik knyttet mange nye venskaber.

Vi oplevede først et hyggeligt logemøde lørdag eftermiddag, hvor Storrepræsentanterne Flemming Halberg og Leif Ramsing fik tildelt deres respektive 50 og 25 års hæderstegn under en flot og højtidelig ceremoni.

Om aftenen blev brødre og ledsagere kørt i bus til restaurant &La Fragata& i Torremolinus, hvor en storstilet Stiftelsesfest blev gennemført. Dagen efter kørte vi i bus til restaurant &Tintero& (tallerken), hvor vi oplevede et utrolig specielt og sjovt frokostarrangement, hvor man kunne vælge mellem mange madtallerkner, som tjenerne gik rundt og højlydt bød på.

Herefter havde vi et par afslappende dage på egen hånd med vore ægtefæller, dog deltog de fleste af brødrene i et hyggeligt logemøde om tirsdagen hos Costa del Sol logen.

Om onsdagen kunne vi så mætte på oplevelser drage nordpå igen med Norwegian-Air.

SR Per Christensen
Broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark

Logemøde 12. september 2011 med besøg af delegation fra Father Ray Foundation.
Vor loge nr. 1 Valdemar af Danmark har gennem adskillige år støttet børnehjemmet i Pattaya, Thailand, og specifikt blinde børn.

En delegation fra Father Ray Foundation, bestående af Fr. Dr. Mike Picharn, senior advisor Chakri Chanruangvanich, samt managing director Darunee Itthiputh ønskede at komme til Danmark og besøge vor loge. Dette blev så planlagt og gennemført mandag den 12. september 2011.

Ved ankomsten fik de 3 gæster først en rundvisning af storrepræsentanterne Flemming Halberg (loge Costa Del Sol nr. 1) og Per Christensen i Palæet, hvor gæsterne udtrykte stor forbløffelse over vort flotte palæ og dets historie.

Herefter blev de 3 gæster ført til Thomas Wildey-salen, og indført i logesalen efter at logen havde gennemført sit logemøde. Her fortalte først x-mester Mogens Christiansen om Ordenen i Danmark og om vor loge nr. 1 Valdemar af Danmark.

Efterfølgende fik storrepræsentant Flemming Halberg ordet, der gennem mange år var broder i loge nr. 1 Valdemar af Danmark, indtil han blev overført til logen Costa Del Sol nr. 1. Han fortalte baggrunden for, at vor loge havde en fond, “broder Carl Hansen og Hustrus Mindefond”, hvor fundatsen i 1988 blev fastsat af familien Halberg, således at fondens formål var at støtte Father Ray Brennans humanitære arbejde, i forbindelse med det oprettede hjem for nødstedte børn i Pattaya, og fortrinsvis til den drevne skole for blinde. Flemming Halbers far var nemlig selv blind og derfor ønskede man at støtte blinde børn. Til opfyldelse af dette formål sender vor loge hvert år 1.000 $ til blinde børn i børnehjemmet i Pattaya.

Efter denne orientering til gæsterne gik man til det selskabelige i Rosensalen, hvor gæsterne blev bespist med sild og smørrebrød.

Her fik father Mike Picharn så ordet, hvor han startede med at vise 2 DVD`er om afdøde Father Ray og Father Ray Foundation, som det fungerer i dag med de ca. 850 børn, som bliver passet, undervist og får en uddannelse, så de senere i livet kan få job i virksomheder i Thailand. Han fortalte at der årligt skulle skaffes ca. 25 mio. dkr. til driften, hvor man fik dækket 40% fra myndighederne i Thailand, hvorfor der skulle tilvejebringes de resterende 60% ved tilskud og donationer fra omverdenen. Father Mike Picharn udtrykte derfor stor glæde og påskønnede vor loges mangeårige donationer til blinde børn i Father Ray Foundation, ligesom han håbede at vor loge ville gøre andre i Danmark opmærksomme på det store arbejde med børnene i Pattaya, som kræver opbakning og mange resourcer. Som bevis på vort samarbejde overrakte Father Mike Picharn vor Overmester Mogens Høj et taknemligheds-certifikat.

Efter en begivenhedsrig og anderledes logeaften sagde vi pænt farvel til vore 3 gæster, og sørgede for at de behørigt blev transporteret til deres hotel af en logebror.

SR Per Christensen
Broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark

ringe